Årsmøtepapirer 2013

Årsmøtepapirer kan avhentes på LSK shop, ved fremvisning av medlemskort for 2012, fra kl 17.00 torsdag 17/1. Årsmøtepapirene er også tilgjengelig for medlemmer elektronisk. Send en e-post til styret@kanari-fansen.no så vil du få de tilsendt.

Det vil være mulighete til å melde seg inn i KFL for 2013 på årsmøte, ved kontantbetaling.
Alle medlemmer med gyldig medlemskap både i sesongen som er avsluttet og i kalenderåret årsmøtet arrangeres har stemmerett. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Årsmøte 2013 avholdes 23/1 2013 kl 19.00 i konferansedelen på Åråsen stadion.

Alle spørsmål og henvendelser rundt dette sendes til styret@kanari-fansen.no.

Flere nyheter fra kfl