Kanari-Fansens standpunkt overfor casuals

Det har den siste tiden vært enormt fokus på casuals og vold i forbindelse med fotballkamper, både utenlands og her i Norge. Vi i Kanari-Fansen Lillestrøms styre har gjennom diverse fora blitt bedt om å komme med en redegjørelse rundt vårt syn på dette.

La oss først påpeke at vi ikke føler at det er vi som til enhver tid skal måtte uttale oss om casualvirksomhet spesielt, og bråk, vold og slåssing i forbindelse med fotballkamper generelt. Unntakene er når våre medlemmer er involvert i denne typen virksomhet, hvilket vi fortsatt har til gode å avdekke. Vi etterstreber også å utelukke alle de som beviselig er med på denne typen oppførsel fra å kunne bli medlemmer hos oss. De menneskene som har vært med på denne typen aktiviteter har vært personer som ikke har noe som helst med Kanari-Fansen å gjøre, og det eneste vi anser at de har felles med oss er at de etter sigende deler vår fascinasjon for det samme fotballaget.

Casualvirksomhet, hooliganisme og vold er noe vi tar sterk avstand fra. Vi kjemper for en positiv og mangfoldig supporterkultur, men enkelte deler av mangfoldet forbeholder vi oss retten til å ta fullstendig avstand fra. Så er også tilfelle med de ovennevnte punkter, og mennesker som utøver dette.

For oss er supporterkultur støtte til laget gjennom visuelle effekter og synging på kamp, og i byene før og etter kampene. Det er tillatt å snakke høyt, veive i overkant mye med et flagg, komme med følelsesutbrudd i kampens hete, skrike noen meldinger til motstandere og deres supportere samt å generelt oppføre seg litt bajas. Men der går også grensen slik vi ser det. Elementer som går på vold, trusler og lignende er for oss ikke supporterkultur. Det er kriminelle handlinger som bør straffes, og det er definitivt ikke elementer vi ønsker å bli forbundet med.

Vi har gjennom flere medier gjentatte ganger sagt at vi tar fullstendig avstand fra casualvirksomhet og tilhørende aktiviteter. Samtidig er det blitt påpekt at vi har en holdning overfor disse som gjør at vi nekter å gå inn i dialog med dem om noe som helst. Vi har også bastant og ettertrykkelig gitt uttrykk for at vi ønsker å prate om dem i minst mulig grad, da de ikke er en del av vår organisasjon.

Vi har gjennom flere år sett på hva som har foregått av denne typen aktiviteter med stor bekymring. Som ledere i Kanari-Fansen er et at våre ansvarsområder å tilrettelegge for at våre medlemmer skal ha en så god og positiv opplevelse som mulig i forbindelse med kamp og alle aktiviteter som gjennomføres og arrangeres i forbindelse med dette. Det synet oppfatter vi at deles av LSK, og det er godt samarbeid mellom dem og oss i forbindelse med arrangementer. LSK har en sikkerhetsgruppe som er godt innarbeidet etter mange års erfaring. De deler vår visjon om at det å gå på kamp, samt å oppholde seg i Lillestrøm eller andre byer for den saks skyld, skal være en trygg og god opplevelse.

Det foregår en rekke positive tiltak for tiden rundt det å føre klubb, menighet og supportermasse sammen for å føre LSK tilbake i en posisjon hvor vi igjen er med og utfordrer de øvrige lagene i norsk fotball om de øverste plassene på tabellen. Samtidig inviteres stadig flere folk inn i det innerste av LSK, og sammen skal vi klare våre mål. Casuals samt voldshandlinger og annen truende oppførsel, er en ødeleggende faktor for dette arbeidet. Det er derfor vår klare mening at disse menneskene må bekjempes, fjernes og elimineres fra alt som har med LSK og gjøre. Det eneste de oppnår er å sette klubben de etter sigende har i sitt hjerte i vanry.

Styret

 

Flere nyheter fra kfl