KFL tar fullstendig avstand fra vold og hærverk

Når man velger å ta tog til Oslo, med vorspiel midt i sentrum av Oslo før man skal på kamp i Sandvika, er det andre ting som trigger enn til å reise på kamp.
Når man da ikke forstår at man utsetter seg selv og sine «brødre» for fare, sier det noe om at ultras-miljøet har mistet fotfeste.
Slossing mot politiet og casuals / ultras fra oslo…er det mulig…

Når man følger opp med å rasere en t-banevogn med tagging, knusing av glass, bruk av brannslokkningsapperater, pissing på gulv/seter og og nedrivning av lysarmaturer gjør det ikke bedre.

KFL tar fullstendig avstand fra volden og hærverket som har blitt utført. Vi setter store spørsmålstegn ved dømmekraften til lederskikkelsene i våre alternative miljøer i Lillestrøm.
Dere svartmaler klubben VI eLSKer. Dere svartmaler de ihuga supporterne som virkelig støtter laget, i med og i motgang.

NOK ER NOK.

Flere nyheter fra kfl