For 2016.

Tur:

 • Vi skal sette opp transport til alle bortekampene, inkludert Bodø og Tromsø.
 • Vi skal fortsette med nye tiltak for å få flere reisende.
 • Vi skal sette opp transport til utvalgte kvinnekamper.
 • Vi skal fortsette med konseptet rolig- og partybuss, der det er grunnlag for det.

Tribuneliv:

 • Vi skal fortsette utviklingen av tribunelivet både på hjemme- og bortebane.
 • Vi skal ha et Kanarifelt som er et tilbud for ulike typer supportere som har det til felles at de er stående, aktive supportere.
 • Vi skal fortsatt ha en tribunegruppe, som skal jobbe fram gode tiltak for å utvikle tribunelivet.
 • Vi skal legge til rette for videre utvikling av FuglaTifo.
 • Vi skal fortsette stemningsutviklingen som har vært på kampene til LSK kvinner.
 • Vi skal jobbe aktivt for legalisering av pyroteknikk.

Medlemsoppfølging:

 • Vi skal fortsette arbeidet med god oppfølging av våre medlemmer.
 • Vi skal videreutvikle medlemsfordelene.
 • Vi skal gi ut minst en utgave av fanzina Humbug & Kanari.