For 2019.

Tur:

  • Vi skal sette opp transport til alle bortekamper der buss er et alternativ. Vi skal sjekke opp fly der det er en mulighet.
  • Vi skal skal jobbe for å få flere reisende.
  • Vi skal sette opp transport til utvalgte kvinnekamper.
  • Vi skal fortsette med konseptet rolig- og partybuss, der det er grunnlag for det.
  • Vi skal jobbe med å lage en turpott basert på bidrag fra sponsorer. Potten brukes til å sponse utvalgte turer i sesongen.
  • Vi skal ha minst en tematur, og igjen ha «årets tur».

Tribuneliv:

  • Vi skal fortsette utviklingen av tribunelivet både på hjemme- og bortebane.
  • Vi skal ha et Kanarifelt som er et tilbud for ulike typer supportere som har det til felles at de er stående, aktive supportere. Vi skal også legge til rette for personer som har særskilte behov.
  • Vi skal fortsatt ha en tribunegruppe, som skal jobbe fram gode tiltak for å utvikle tribunelivet.
  • Vi skal legge til rette for videre utvikling av FuglaTifo.
  • Vi skal fortsette å legge til rette for stemning på kampene til LSK kvinner.
  • Vi skal fortsette jobben for legalisering av pyroteknikk.
  • Vi skal ha medlemssjekk på Kanarifeltet. Vi skal jobbe for å igjen lage et nettverk av
   billettselgere- og pushere, som kan brukes spesielt til de store kampene.
  • Vi skal arrangere fem åpne tribunemøter på Martins i forbindelse med kampdag. To
   av disse skal være i forbindelse med første hjemmekamp i serien, og første
   hjemmekamp etter sommeren.

Medlemsoppfølging:

  • Vi skal fortsette arbeidet med god oppfølging av våre medlemmer.
  • Vi skal ha gode medlemsfordeler.
  • Vi skal gi ut to utgaver av fanzina Humbug & Kanari.
  • Vi skal jobbe for å ha gode arrangementer før og etter hjemmekamper.
  • Vi skal øke antallet medlemmer i Kanari-Fansen.
  • Styret skal ha en oversikt over kontaktpersoner til lokale grupper. En oversikt over
   gruppene skal publiseres på kfl.no.
  • Styret skal jobbe for å arrangere to informasjonsmøter i samarbeid med LSK.