EU

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Hopp til navigering Hopp til søk

Den europeiske union (EU) er en mellomstatlig union av 27 europeiske stater som har utviklet visse overnasjonale trekk. Siden 1953 har organisasjonen trinnvis utviklet seg fra å være et regjeringssamarbeid på avgrensede politiske områder, til å bli en vidtgående statssammenslutning der beslutningskompetanse på flere lovområder er overført til fellesorganene.

Fotballag i Norge kan ha så mange spillere de vil EU- og EØS-land.

Medlemsland

Unionen utgjør 27 medlemsland:

Årstall Medlemsland Nr.
1957 Belgia, Frankrike, Tyskland

Italia, Luxemburg, Nederland

6
1973 Danmark, Irland, Storbritannia 9
1981 Hellas 10
1986 Portugal, Spania 12
1995 Østerrike, Finland, Sverige 15
2004 Kypros, Den tsjekkiske republikk, Estland
Ungarn, Latvia, Litauen,
Malta, Polen, Slovakia
Slovenia
25
2007 Bulgaria, Romania 27