Hovedstyret 1953

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm

Hovedstyret 1953 - 1954. Årsmøtet avholdt 22. november 1953.

Annonse i Akershus Arbeiderblad
Akershus Arbeiderblad 04.12.53


Verv Navn
Formann Oddvar Dahle
Kasserer Olaf Stensrud
Styremedlem Arne Haug
Styremedlem Fotball Peter Andersen
Styremedlem Fotball Junioravdelingen Arne Over
Styremedlem Fotball Banekomiteen Kolbjørn Halvorsen
Styremedlem Orientering Halvard Hermansen
Styremedlem Håndball Olaf Kjelstadlie
Styremedlem Redaksjonskomiteen Thor Wiger
Kilde: - LSKhistorikk.com
Tilbake til - Hovedsiden.