1917 - Klubben stiftes

Fra Kanari-Fansen LillestrømLillestrøm Sportsklubb stiftes.

Lillestrøm Idrætsforening av 1889 ble drevet som egen klubb frem til 1. april 1903. Da slo klubben seg sammen med Lillestrøm Ro- og Seilforening av 1901 og tok navnet Lillestrøm Idrætslag av 1903. Denne klubben ble oppløst 16 januar 1907. Fotballklubben ”Kvik” som ble stiftet i 1911 endret navnet til å hete Fotballklubben ”Ulf” i 1912. Så, 3. juni 1913 slo Idrætsforeningen ”Norge” og Fotballklubben ”Ulf” seg sammen og tok igjen bruk av navnet Lillestrøm Idrætslag. Og endelig, 2. april 1917 slo Lillestrøm Idrætslag og Sportsklubben ”Rask” seg sammen og ble til Lillestrøm Sportsklubb.


Før LSK
Om man skal fortelle om stiftelsen av Lillestrøm Sportsklubb er det nødvendig å gå tilbake til tiden før klubben ble stiftet, da tidligere klubber på stedet danner grunnlaget for det som 2 april 1917 ble til Lillestrøm Sportsklubb. Se linkene nedenfor. Idretten var en kjensgjerning lenge før noen hadde tenkt å bosette seg på ”Måsan” som ligger på de store flatene mellom Nitelva og Leirelva. Den gang het stedet Sudrheimsnesom, senere omtalt som Sørumsneset og i dag, den delen av byen som ligger lengst sør-øst, ble til bydelen Nesa. Lillestrøm’s eldste hus ble satt opp i 1820 på Lurketangen på en liten forhøyning kalt Trulstopp, nær dampskipsbryggen, som mange år senere kom til. Plassen lå under gården Sørum og huset ble kalt Lurkahuset. Plassfolket het Anne og Hans Jensen Lurka. De hadde 8 sønner. Alle var sysselsatt i sagbruksnæringen. De regnes som den første Lillestrømfamilien. I 1860 ble huset tatt av flommen og fløt av gårde. Plassfolkene flyttet inn igjen der hvor det ble liggende, i Nesgata 8.

Det første idrettslaget i Lillestrøm var Lillestrøm Skytterlag som ble stiftet i 1877. Deretter kom:
Lillestrøm Skiclub 1881, Lillestrøm Idrætsforening 1889, Lillestrøm & Omegn Skiløberforening 1895, Lillestrøm Turnforening 1901, Lillestrøm Ro- og Seilforening 1901, Lillestrøm Idrætslag 1903, Idrætsforeningen ”Norge” 1903, Lillestrøm Fotballclub 1907, Fotballklubben ”Kvik” 1908, Fotballklubben ”Ulf” 1912, Lillestrøm Tennisklubb 1910, Lillestrøm Idrætslag 1912, Sportsklubben ”Rask” 1913, Strømmen og Lillestrøm Skiklubb 1916, Lillestrøm Sportsklubb 1917, Sportsklubben ”Lillestrøm-Kameratene” 1918, Turn og Idrettsforeningen ”Minerva” 1918, Lillestrøm Ballklubb 1919, Sykkel og Skøyteklubben ”Ceres” 1921, Lillestrøm Turn- & Idrettsforening 1925 og Sportsklubben ”Lillestrøm Fram” 1928.
Det er også i senere tid kommet til andre foreninger og lag.


Den organiserte idrettens første år Fotballspillet kommer til Norge Fotballsportens første år på Romerike Referater fra avisa Akershus 1911 Referater fra avisa Akershus 1913 Referater fra avisa Akershus 1914 Referater fra avisa Akershus 1915
Referater fra avisa Akershus 1916 Referater fra avisa Akershus 1917 Historikk Lillestrøm Kommunale Idrettsplass, Vigernes Norge, Ulf, Rask og Lillestrøm Idrætslag Så kom idrettsarrangementene i gang Romerike Fotballkrets stiftes