April

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm

Mal:Kalender 4 2024

April er årets fjerde måned og har 30 dager.

Uklar sammenheng, muligens av det latinske aperire/aprilis, som betyr å sette i gang. Opprinnelig navn på den andre måneden.

Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember