EØS

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm

Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) ble opprettet 1. januar 1994 ved at EØS-avtalen mellom EU og EFTA da trådte i kraft.

Fotballag i Norge kan ha så mange spillere de vil EU- og EØS-land.

Medlemsland