EU

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sideversjon per 4. okt. 2008 kl. 16:49 av Sparwasser (diskusjon | bidrag) (Låste EU: Beskyttet side. [edit=autoconfirmed:move=autoconfirmed])
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)

Den europeiske union (EU) er en mellomstatlig union av 27 europeiske stater som har utviklet visse overnasjonale trekk. Siden 1953 har organisasjonen trinnvis utviklet seg fra å være et regjeringssamarbeid på avgrensede politiske områder, til å bli en vidtgående statssammenslutning der beslutningskompetanse på flere lovområder er overført til fellesorganene.

Fotballag i Norge kan ha så mange spillere de vil EU- og EØS-land.

Medlemsland

Unionen utgjør 27 medlemsland:

Årstall Medlemsland Nr.
1957 Belgia, Frankrike, Tyskland

Italia, Luxemburg, Nederland

6
1973 Danmark, Irland, Storbritannia 9
1981 Hellas 10
1986 Portugal, Spania 12
1995 Østerrike, Finland, Sverige 15
2004 Kypros, Den tsjekkiske republikk, Estland
Ungarn, Latvia, Litauen,
Malta, Polen, Slovakia
Slovenia
25
2007 Bulgaria, Romania 27