Europa

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm

Europa er en verdensdel som strekker seg fra Nordsjøen og Atlanterhavet i vest til Uralfjellene i øst; og fra Middelhavet i syd til Nordpolen. Det utgjør den vestlige tredelen av kontinentet Eurasia.


EU er en mellomstatlig union av 27 europeiske stater som har utviklet visse overnasjonale trekk.


Se LSK i Europa.