Frode Johansen

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm

Tidligere styremedlem og sikkerhetsansvarlig i kanarifansen.