NFF

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm

Norges Fotballforbund (NFF) ble stiftet den 30. april 1902. NFF er i dag det største særidrettsforbundet i Norge.

NFF består av 1.822 medlemsklubber som organiserer cirka 25.000 lag med 352.160 utøvere, hvorav 98.158 er jenter/kvinner. NFF er dermed også det største særidrettsforbundet når det gjelder antall kvinnelige utøvere.

Norges Fotballforbunds visjon er "Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle".

Fakta om fotballen i Norge

Tallfakta:

Foreløpig folketall pr. 1.4.2006 (SSB): 4.649.300

Antall fotballklubber pr. 1.6.2006: 1.843

Antall lag i seriesystemet (i 2005): 25.084

Antall kamper pr. år (ca.) 330.000

Antall utøvere totalt (Idrettsregistreringen 2005): 352.165

Antall kvinnelige utøvere (Idrettsregistreringen 2005): 98.158

Antall autoriserte dommere totalt (2005): 2.323

Antall tillitsvalgte (ca.): 130.000

Antall avholdte kursenheter og antall deltakere (i 2005): 2.689 / 44.048

Heltidsansatte i fotballen:

Antall spillere på heltid (ca.): 400 Antall klubbtrenere på heltid (ca.): 100 Administrasjon på klubbnivå (ca.): 300 NFFs administrasjon: 44 årsverk (faste) 18 fotballkretser totalt: 98 (91,35 årsverk)