Vito

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm

Idrettslaget Vito var et samarbeidsprosjekt mellom Bøn FK og Eidsvold IF i årene 1948 til 1968. Klubbene holdt et felles konstituerende årsmøte 21. mars 1948, mens sammenslutningen av Bøn og EIF til IL Vito trådde i kraft 1. april samme år.